សាំង​០២លីត្រ តម្លៃ​ ១ម៉ឺនរៀល

ចាក់​សាំង​នៅ​ស្ថានីយ តូតាល់ ថ្ងៃ​នេះ សូពែ២លីត្រ ខ្ញុំ​ត្រូវ​អស់​លុយ​មួយ​មឺនរៀល ។ ដំណើរ​រឿង៖

ខ្ញុំ៖ “ប្អូន ចាក់​សូពែ ២ លីត្រ”

អ្នក​ចាក់​សាំង៖ “បាទ​បង”

ចាក់រួច

ខ្ញុំ៖ លូកខុសៗ “អុញ! ភ្លេច​យក​កាបូបមក! ប្អូន បង​ភ្លេច​កាបូប​នៅ​ផ្ទះ ធ្វើ​ម៉េច​ទៅ?” ហៀបនឹង​និយាយ​ថា ដាក់​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ហ្នឹង​មួយ​គ្រឿង ហើយ​ជិះ​ទៅ​ផ្ទះ​យក​កាបូប ព្រោះ​ផ្ទះ​នៅ​ជិត​ហ្នឹង ។

អ្នក​ចាក់​សាំង៖ ញញឹម “មាន​អី​បង បង​អញ្ជើញ​ចុះ ចាំ​ជិះ​កាត់​ពេល​ណា​ចាំ​យក​មក​អោយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន ”

ខ្ញុំ៖ “…”

១០នាទីក្រោយ

អ្នក​ចាក់​សាំង៖ “អ្ហាក! លឿន​ម្ល៉េះ​បង? ចាំ​ជិះ​កាត់​ចាំ​យក​មក​អោយ!”

ខ្ញុំ៖ “ផ្ទះ​បង​នៅ​ជិត​នេះ​តើ!”

អ្នក​ចាក់​សាំង៖ “នេះ​បង​លុយ​អាប់! អស់ ៧ពាន់២រយ ។”

ខ្ញុំ៖ ញញឹម “ទុកកាហ្វេ​ចុះ​ប្អូន” ។

Advertisements