ព្រះ​ឥន្ទ និង​សត្វមាន់

សត្វ​មាន់​ជា​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ ក្នុង​ចំណោម​សត្វ​ជា​ចំណី​របស់​មនុស្ស ហើយ​វា​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ចំណី​តាំង​ពី​យូរ​លង់​ណាស់​មក​ហើយ ។

កាល​ពី​ថ្ងៃ​មួយ ជាច្រើន​ពាន់​ឆ្នាំ​មុន, បណ្តារម្នាលមាន់​ទាំង​អស់​បាន​ព្យាយាម​បញ្ឈប់​នូវ​ការ​ត្រូវបរិភាគ​ពី​បណ្តាមនុស្សទាំង​នោះ, ដោយ​យោង​តាមស្ថានភាព មាន​តែ​ព្រះ​មួយ​អង្គ​គត់ ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន នោះ​គឺ​ព្រះ​ឥន្ទ ព្រោះ​ក្នុង​សម័យ​នោះ​មាន​តែ​ព្រះ​ឥន្ទ​តែ​ម្នាក់​គត់​ដែល​ជា​អ្នក​សម្រេច​ពី​ជោគ​វាសនា​របស់​សត្វលោក ។

ដោយ​មើល​ឃើញ​ដូច្នេះ​ហើយ, សត្វ​មាន់​មក​ពី​គ្រប់​ទី​កន្លែង​បាន​នាំ​គ្នា​ប្រមូល​ផ្តុំ ហើយ​បើក​អង្គប្រជុំ​ដ៏​ធំ​មួយ ហើយ​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ព្រះ​ឥន្ទ​ដើម្បី​សុំ​ការ​សណ្តោស ។ ពួក​គេ​បាន​ជ្រើ​ស​រើស​មាន់គកដ៏សង្ហា​មួយ​ជា​តំណាង ដោយ​មាន​កាន់​ភ្ជាប់​នូវ​រូបភាព​របស់​ព្រះ​ឥន្ទ​ដែល​បាន​គូរ​ឡើង​ជាសម្គាល់​ថា ព្រះ​ឥន្ទ​ ជា​ព្រះ​ដែល​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​គោរព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់ និង​សង្ឃឹម​ថា​រូបដែល​គូរ​នេះ​នឹង​ជួយ​គេ​បាន ។

បន្ត​ការ​អាន

Advertisements