មាន​គេ​អោយ​លុយ​ខ្ញុំ 3.8 លានដុល្លារអាមេរិក :D [updated]

ហាស​ ហាស ហាស… នៅសុខៗ​មាន​គេ​សន្យា​ថា​អោយ​លុយ​ខ្ញុំ​ចំនួន 3.8 លានដុល្លារ​អាមេរិក​ជា​មួយ​នឹង​ថ្នូរ​ធ្វើ​ជា​ដៃគូរ​ជំនួយ​ក្រៅ​ស្រុក​ដោយ​មិន​បាច់​ចំណាយដើម ។ តែ​ម្យ៉ាង​ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ចេញនោះ គឺ​បើក​កុងធានាគារ (ឬ​ប្រើ​កុង​ដែល​មាន​ស្រាប់) ហើយ​អនុញ្ញាត្តិ​អោយ​គេ​វេរ​លុយ​ចូល (តែត្រូវ​រត់​ការ​ឯកសារ​នៅ​ស្រុកគេ) មួយ​ចំនួន​សិន​ផងដែរ? នរណា​មិន​ចង់​បាន បើ​បាន​លុយ​ស្រួលៗ​ចឹង​មែន​ទេ?

ខាង​ក្រោម​ជា​អ៊ីម៉េល​ដែល​ញ៉ុម​ទទួល​បាន ។

ម៉េលទី១

From: Florence Gaasu <florence268@att.net>
Sent: Tue, November 2, 2010 1:58:46 AM
Subject: My Dear

My Dear,
Warm greetings from me, 

I apologise for intruding into your privacy, since we don’t know each other, but pay attention and understand my reason of contacting you Please don’t be angry with me my Dear if you see this message in Spam of your mailbox, it will be because I sent it with low internet connection.

i am happy to get in contact with you after my prayer to god for a direction to find a nice  trusted and sincere reliable friend I was motivated to write to you after see your contact ,I know that this email will meet you in a good health and also surprised but God have his own way of bringing people together my dear. i am hear to seek your advice of which i know that it will helps me to overcome my situation,

i am presently single above all God fearing girl,My dearest,In your usual time, may it please you to write me back in my email address. So that i will explain more about myself,my details,my pictures and purpose of writing to you.Please do not neglect a humble and lonely heart that seeks your love.A good friendship is the foundation build on other relative things to come. May God bless you as i wait impatiently to hear from you.Thanks and remain blessed Yours Friend Florence

ចម្លើយតប​របស់​ខ្ញុំ

To: florence1987@ymail.com
Dear,

I have no any idea what wrong to you, but please let me know if i really have anything to help you.

Sambath

 

ម៉េលទីពីរ

From: Florence Gaasu <florence1987@ymail.com>
Sent: Tue, November 2, 2010 2:18:47 PM
Subject: Please,I need to hear from you dear

Please my dear I need your help,

My Dearest
How are you today i hope that everything is fine Thanks for your mail and your eagerness to know me as well. My Name is Florence Gaasu Winfred, from Liberia i am 23years of age, single god- fearing girl, fair in complexion humble and gentle.My parents died of car accident  with our 5years old boy Henry, may  their gentle ( souls rest in the bosom of the Lord, )

Since the death of my parents things become unbearable to me, facing problems and hardship from my wicked uncle who tried many times to kill me for him to have access to my fathers wealth and properties.But the merciful god  have been my rock of safety and protection from this ungodly man. my father in his life time,was a well known successful business man who deals in Gold and Diamond.But right now in order to safe-guide my life from my wicked uncle,He planned to take away all my late father’s treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved Father. Meanwhile I wanted to escape to Europe but He hide away my international passport and other valuable travelling documents. Luckily He did not discover where I kept my father’s File which contains important documents.

So I decided to run to the refegee camp where I am presently seeking asylum under the United Nations High Commission for the Refegee here in nearby country Sènègal. I wish to contact you personally for a long term business relationship and investment assistance in your Country.which is my main purpose of writing to you. I believe that I am not in the wrong side? My father of blessed memory deposited the sum of $3.8M ( Three Million Eight Hundred Thousand US Dollars ) with My Name as the next of kin So i need you as my reliable foreign partner that will assist Me to transfer this fund into your nominated bank account.

I will like you to call me through the pastor,office no: ( +221-77 2401481 ) pastor Barabbas, when you call,tell him that you want to speak with me Florence Gaasu,so that he will send for me in the hostel so i will tell you more about my self. you can call me around 12 GMT

However, I shall forward you with the necessay documents on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer and investment of the fund.As you will help me in an invsetment, and i will like to complete my studies,in the university, because i want to fulfill my child ambition of becoming a female doctor.This is the reason or why I decided to contact you.Please i will like you to keep it secret and never discuss it with any ungodly person or somebody you didn’t trust.Because this is the only inheritance i have from my late parents, I have attached my photo here for you.i will like to see yours if possible.

before I will tell you the procedures on how we are going to recover my late father’s fund in the bank,I need to have your information’s which i will forward to the bank so that whenever you contacted them as my foreign partner they will reply you immediately.

Your full name…………..?
Your nationality……………?
Your full address…………….?
Your telephone number………….?
Remember i am giving you all this information due to the trust I reposed in you.As soon as I see the information then I will give you all the necessary requirement on how to recover my late fathers money as my trusted foreign partner
Yours Faithfully Florence

ចម្លើយតប​របស់​ខ្ញុំ

To: Florence Gaasu <florence1987@ymail.com>

Dear,

Oh man! too sad to heard that about you! Luckily God is still with you that help you be able to escape from your wicked uncle. thank for provide me your own contact info. I’m feel too proud being your only trusted one and will become your foreign partner!

My real name is Sambath Pathichun, from Bangkok, Thailand. As you can see, I’m also a none stable man who don’t even have any own personal mobile phone. Even though, being your only trusted one, I’ll can you as soon as possible.

Race and Distant won’t be the obstacle of Friendship.

Thanks,

Sambath

ម៉េលទី3

From: Florence Gaasu <florence1987@ymail.com>
To:
Sent: Wed, November 3, 2010 2:44:51 PM
Subject: Re: Please contact this Bank as my representative

Sweet heart

How are you doing today, i hope you are doing great, i am doing good by the special grace of God.
Darling as i have trusted you so much by giving you this bank information and address, please be kind to my situation,as i have decided to join you over there for continuation of  my education .I have wrote to the bank about my intention to withdraw this money  i have declared to them that i have gotten you as my foreign trusted partner so that they will respond to you immediately you contacted them i will like you to send an E-mail to Them Or even call them on Telephone

This is the Bank Information:

BARCLAYS  BANK  PLC  LONDON  .UK

Registered Office:
1 Churchill Place
London,E14 5HP.
United Kingdom
Telephone : +44( 7)031855013
Telephone : +44( 20)3 2874583
Telephone : +44( 7)031841321

Mr.
Waltson Smith  is the Remittance/Transfer manager

E-mail : barclaysbankaccount@london.com
E-mail :
bbr.transfer@london.com

Here is the Deposit Informations :
The account holder’s name :
Dr. Winfred Gaasu
The account number : 18000205792258
Date of  deposit : July 27, 2006
The amount deposited : 3.8M US  Dollars
Account next of  Kin :
Miss Florence Gaasu
Bank Account swift code : (  I WILL GIVE YOU THE BANK ACCOUNT SWIFT CODE WHEN NECESSARY FOR SECURITY REASONS  )


So please send an email to the bank telling them that you are my trusted foreign partner and that you want to assist me transfer my late father’s deposited fund of which i am the next of kin due to my refugee status here in Dakar Senegal.And be kind to my situation and condition here to updates me any information you may receive from them.

May God bless you as you do this .

Love from Florence

ចម្លើយ​តប​របស់​ខ្ញុំ

OH DEAR!

I HAVE SEND THEM AN EMAIL, BUT IT SAY I CAN’T REACH VIA EMAIL, IT SAY I’M A SPAM OR SCAM, THEY WONT ALLOW ME TO USED THE BANK INFO. ANY EXPLANATION????


ហាស ហាស ហាស… ចេះ​តា​មាន​ហើយ​ស្រុក​យើង! ចាំ​មើល​ពីរ​បី​ម៉េល​ទៀត​មើល​ថា​គាត់​នឹង​ធ្វើ​អី​ទៀត?

 

អាន​ផង​ដែរ ៖ ជួយ​គិត​ខ្ញុំ​ផង

Advertisements

58 thoughts on “មាន​គេ​អោយ​លុយ​ខ្ញុំ 3.8 លានដុល្លារអាមេរិក :D [updated]

 1. មាន​អ្នក​​ធ្លាប់​ជួប​រឿង​​ដែល​គេ​សុំ​យក​លុយ​ខុស​ច្បាប់​មក​ផ្ញើ​នៅ​កុង​ធនាគារ​​របស់​អ្នក​នោះ ។ ចំពោះ​មេល​ខាង​លើ​នេះ ជា​មេល​បោក​សុទ្ធសាធ ។

 2. បងខេមបូ, បឿន៖ ហើយ​ញ៉ុម​មាន​ថា​ពិត​ឯណា, សង្ស័យ​អត់​អាន​ចម្លើយ​តប​របស់​ញ៉ុម​ម៉ង​នេះ! ង៉ាស់ង៉ាស់ង៉ាស តាម​ពិត​ក៏ដឹងហើយ គ្រាន់​តែ​ចង់​សាក​លមើលថា​គេ​លេង​ក្បាច់​អី អាឡូវដើរតួអ្នក Anti-scammer មួយ​ទៀត​មើល ក្រែង​បាន​ប្រាក់ខែ​ស៊ីក្រៅ ។ ហាសហាសហាស

 3. ក្បួនបោកបែបនេះគេហៅថា

  ក្បួនបោកបែបស្លឹកសាខុបមួយគីឡូ២០ដុលា
  ឬតុកែ១ក្បាល៨០០ដុលា.
  បោកបានតែអ្នកក្រុងទេអ្នកស្រែបោកអត់បានទេ.

 4. នាងខ្មៅហ្នឹងធ្លាប់់បានសរសេរមកខ្ញុំពិរបីដងដែរ ។ខ្ញុំក៏បានតបដែរ ប៉ុន្តែដល់់
  ខ្ញុំសួរសំណួរខ្លះទៅនាង ៗក៏មិនតប។នាងនោះថាអោយខ្ញុំជួយផ្ទេរលុយប្រហែល៥លានដុល្លារអាមេរិក
  ដែលឪពុកនាងបានបន្សល់់
  ទុកក្នុងធនាគារដែលនាងមិនអាចដកបាន។ចឹងមានតែពឹងគេអោយជួយដកយកទៅដាក់់
  នៅក្រៅប្រទេស។នាងFlorenceថារស់់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែមានលុយប្រាំលានដុល្លារ
  អាមេរិក ដែលនាងអាចផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស។ខ្ញុំមិនជឿសូម្បីមួយសរសៃសក់់។
  មិនដែលឪពុកមានលុយរាប់់លានហើយ ឯកូនគ្មានលុយចាយ។

  • ឳបង​អ៊ើយ​បង! គ្នា​ប្រាប់​ដែរ​តើ​ថា គ្នា​ត្រូវ​រត់​គេច​ពី​មា​ចិត្ត​អាក្រក់ ដែល​បាន​ដក​ហូត​ឯកសារឆ្លងដែន​របស់​គ្នា ចឹង​គ្នា​ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​រត់​ទៅ​នៅ​ក្នុង​ជំរំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​មួយ​រយៈ តែ​ជា​សំណាង​ល្អ​គ្នា​បាន​លាក់​ទុក​នូវបណ្តាំ​មរតកនិង​ឯកសារ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ទ្រព្យសម្បត្តិទាំង​អស់​ល្មម​អោយ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ក្រៅ​ស្រុក​ម្នាក់​អាចដក​យក​បាន!

 5. ពេលខ្លះញ៉ុំបានទទួលញយដង (ត្រូវឆ្នាត) គេឲខ្ញុំរត់ឯកសារនៅប៉ាទេសគេ។

  ញ៉ុមថាឲទៅក្មេងកំព្រាទៅ បើឲញ៉ុម ផ្ទេរតាម WU បើឲ I ចាយលុយ No way

  បើថារត់ឯកសារម៉េចមិនរត់សិនទៅ ចាំដល់បានលុយចាំកាត់យកវិញ

  ហាស ហាស​ដូចឆ្កួតចឹង លេងបោកគេ

 6. បើ​ដេញ​តាម​ចាប់ IP ច្បាស់​លាស់​ទៅ ពួក​នោះ​ច្រើន​តែ​ជា​​ជន​ជាតិ​នីហ្សេរីយ៉ា។ ជួន​កាល​អាច​ជា​កីឡាករ​​ស្បែក​ខ្មៅ​​អាជីព ដែល​ដើរ​ស៊ី​ចាយ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ដោយ​សេរី​មិន​បាច់​ចាំ​មាន​ ទិដ្ឋការ​ផង។ ពួក​នេះ​ទុក​ចិត្ត​មិន​បាន​ទេ, ឱយ​តែ​ប្រហែស របូត email ទុក​ចោល​នៅ​កន្លែង​ណា​មួយ មុខ​ជា​ខ្ជិល​អង្គុយ​លុប​ mail វា​រាប់​ឆ្នាំ​ហើយ។

 7. ខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលច្រើនដែរ តែខ្ញុំមិនខ្វល់ឆ្លងឆ្លើយទេ ខ្ញុំគិតថា គ្មានពីណា មានលុយរាប់លាន ចាំផ្ញើរសំបុត្ររកឱ្យគេជួយចឹងទេ ។ បើយើងពិនិត្យមើល ច្រើនផ្ញើរចេញមកពីប្រទេស អាហ្រិ្វក ដែលជាប្រទេសក្រីក្រ ហើយកើតសង្គ្រាមផង តែគេថា ក្រសួង FBI បានអនុញ្ញាតិ ហើយ គឺវិធី របស់គេ មានគ្រប់យ៉ាង ល្មមអាចឱ្យយើងជឿបាន តែខ្ញុំមិនជឿដាច់ខាត ។
  ហេតុផល ទី១ ខ្ញុំគិតឃើញថា គេបោកយើង បើសិនជាយើង ឱ្យឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំ កំណើត អាសយដ្ឋាន និង លេខគណនេយ្យ ទៅគេ រឿងអីដែលយើងត្រូវអោយ គេ បើយើងមិនដែលស្គាល់ផងនោះ ។
  ទី២ ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចក្រសួង FBI គេចង់ដឹងថាយើង ធ្លាប់ឬចង់រកស៊ីលុយកខ្វក់ ឬយ៉ាងណាមួយ គេអាចរកកិច្ចចាប់យើងបាន ល្បិចគេមានគ្រប់យ៉ាង ។ល។
  បើយើងធ្លាប់រៀនខាង ក្រសួងសើបអង្គេត ឬសើបការណ៍ យើងច្បាស់ជាអាច ឆាប់យល់ ថាគេចង់ធ្វើអ្វីមកលើយើង យើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន នេះជានយោបាយ ដ៏ពិសពុលមួយ ដែលយើងមិនត្រូវការទាក់ទង ពួកនោះទេ ។
  ពីរបីថ្ងៃមុន ស្រាប់តែមានអ៊ីមែលមួយ មកពីវែនឃូវើរ កាណាដា ប្រើអ៊ីមេល ដូចខ្ញុំដែរ ថាខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ បានកុំព្យូទ័រ ហ្វ៊ី្រ ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរ អ៊ីមែលគឺអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំ ហើយផ្ញើរមកខ្ញុំ ចឹងបានន័យថា គេប្រហែលជាលួច ប្រើអ៊ីមេលខ្ញុំហើយ តែខ្ញុំមិនបានតវ៉ាទេ ដោយធ្លាប់តវ៉ាដែរលើកមុន ក្រុំហ៊ុន យ៉ាហ៊ូ មិនអាចជួយ បាន ថាតើអ្នកណា ប្រើអ៊ីមែលដូចខ្ញុំ ហើយផ្ញើរមកអោយខ្ញុំយ៉ាងនេះ គេថា បំបាត់មិនបានទេ ខ្ញុំថាអុញ! ចឹងគេអាចផ្ញើររំខានខ្ញុំ ដដែល ចឹងខ្ញុំមិនឆ្លើយតប អ្នកឯងចង់ផ្ញើរប៉ុន្មានក៏ផ្ញើរទៅ មិនឈឺក្បាលលើក្បាលក្រោម ជាការស្រេច !

 8. រំខានពេកដាក់វាជា Spam Mail ទៅ ឲតែមានពេលទំនេរចាំមើល។

  ដល់យើងមិនខ្វល់ វាក៏មិនផ្ើរមកទៀត ។ ពួករំខានមិនឈប់ មិនំេនមនុស្សទេ

  គឺវាប្រើកម្មវិធីផ្ញើរចេញឈឹបៗតែម្តង។

 9. ត្រឹមត្រូវ យោបល់ល្អ ! កាលពេលមុន ខ្ញុំតែងតែបញ្ជូនទៅ ស្ពាម គ្រប់ពេល ដែលគេផ្ញើរមក ហើយបាត់មួយរយៈធំ ទើបឥឡូវនេះ ឆ្មក់ម្តងៗ បើតាមខ្ញុំបានសង្កេតមើល ប្រហែលជាមនុស្ស តែមួយ ឬក្រុមតែមួយ ដែលបានផ្ញើរមកខ្ញុំ ហើយក្រុមហ៊ុនយ៉ាហ៊ូ ប្រហែលជាដឹងថា នរណា ជាអ្នកផ្ញើរ តែពួកគេមិនចង់ បញ្ចេញឈ្មោះ ប្រហែលជាគេថា មិនមែនជារឿងធំដុំ ក៏មិនដឹង រឿងនេះវាមានសំរាប់ខ្ញុំ តាំងពីដើមទសវត្ស ២០០០ម្លេះ ដោយខ្ញុំកាលពេលនោះ និយាយនយោបាយច្រើនណាស់ ជុំវិញពិភពលោក ដោយប្រើឈ្មោះពិតប្រាកដ លេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋាន ពិតប្រាកដ គ្រប់ពេលវេលា ធ្វើនេះដើម្បីចង់ប្រាប់ថា រឿងដែលខ្ញុំបាននិយាយ ជារឿងត្រឹមត្រូវ និតទទួលខុសត្រូវ គ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្ញើរចេញទៅ ភាគច្រើនៗតែអ្នកដឹកនាំកំពូលៗក្នុងពិភពលោក។ល។ និយាយនេះ ដូចជាអួតតិចហើយ បើអ្នកដែលមិនស្គាល់ឬមិនដឹងខ្ញុំ តាមពិតមនុស្សភាគ ច្រើនដែលនៅក្បែរៗ ឬផ្ទះជាមួយ ក៏មិនដឹងខ្ញុំធ្វើអីដែរ គេយល់ថាខ្ញុំជាមនុស្ស ដូចគេឯង គេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដែរទេ តែខ្ញុំនៅតែធ្វើនៅអ្វី ដែលខ្ញុំជឿថា វាច្បាស់ជាមានផលប្រយោជន៍ ដល់ខ្មែរនិងមនុស្សក្នុងពិភពលោកទួទៅ មានមនុស្សដឹកនាំថ្នាក់កំពូល មួយចំនួន ដែលបានបង្ហាញ អាកប្បកិរិយា ទទួលស្គាល់ ថាខ្ញុំធ្វើនេះល្អ អាចទទួលយកបាន ចឹងហើយបានជា ជំរុញឱ្យខ្ញុំនៅតែធ្វើរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ចំពោះបងប្អូនវើដប្រិស ប្រហែលជាមិនមានពីណាចាប់អារម្មណ៍ទេ មើលទៅ បើមានក៏មានតិចណាស់ មិនអាចរាប់បាន ម្យ៉ាងចាប់អារម្មណ៍ទាំងលួចលាក់ផង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំគ្មានតូចចិត្តទេ ខ្ញុំយល់ថា មកពីពួកគាត់មិនដឹង មិនយល់នូវអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើ ម្យ៉ាងដោយមិនទាន់មានហុចផលអី ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ផង ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏យល់មិនខុសគ្នាប៉ុណ្មានដែរ ហើយខ្ញុមក៏សូមជំរាប បងប្អូនវើដប្រិស ឱ្យបានជ្រាបដែរថា ខ្ញុំនេះបានចូលមក ក្នុងភូមិវើដប្រិសនេះ តែម្នាកឯងទេ គ្មានបងប្អូន ញាតិ ឬមិត្តភគ្រនឹងគេទេ គឺម្នាក់ឯងគត់ ហើយមកនេះ ក៏គ្មានពីណាប្រាប់ឱ្យមកដែរ គឺរកឃើញខ្លួនឯង ដោយចៃដន្យ គឺចាត់ទុកជាសំណាងរបស់ខ្ញុំ ទៅចុះ ដែលបានចូលមកចំភូមិខ្មែរ ដែលបានប្រាថ្នារកជួបខ្មែរ ជាយូរយារណាស់ហើយ ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាព ខ្លាំងណាស់ រកអ្វីមកប្រៀបពុំបានឡើយ ទោះបីគេសើច គេយំ គេពេប គេជ្រាយ យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនមានទោមនស្សអ្វីទាំងអស់ ខ្ញុំតាំងចិត្តថា ខ្ញុំនៅតែ “ញញឹមជានិច្ច !”

  • អរគុណ​បង​ចំពោះ​វាចារ​ដ៏​វែង​នេះ! ញ៉ុម​អាន​ឡើង​ចង់​វិល​មុខ 😀 ។ ក៏​ពិត​ណាស់​ដូច​ដែល​បង​និយាយ​ចឹង មនុស្ស​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​ដែលខ្លួន​គិត​ថា​ត្រឹម​ត្រូវ តែ​ប៉ិណ្ណឹង​គឺ​ចប់!

  • ហាសហាសហាស មិន​មែន​រ៉េ! តាម​ពិត​ចង់​ដឹង ព្រោះ​អាន forum បរទេស ឃើញ​គេ​លេង​ជា​មួយ​ពួក​ហ្នឹង ហើយ​ទី​បំផុត​ក៏​ធ្វើ​បាប​ពួក​ហ្នឹង​បាន​មែន, គិត​ចង់​សាក​ចឹង​ដែរ តែ​ឡូវ​ដូច​ជា​ស្ងាត់ លែង​ឃើញ​ផ្ញើរ​មក​បាត់​ហើយ!

 10. ថ្ងៃ​មុន មាន​យាយប៉ិ​មួយ​នៅ​អាមេរិក ចង់​អោយ​ញ៉ុម​ដប់​លាន​ដុល្លា។ គាត់​ថា​គាត់​ជិត​ពានិជ្ចកម្ម​ទៅ​ហើយ។ អត់​មាន​កូន​ចៅ​នឹង​គេ ក៏​ចង់​អោយ​លុយ​គាត់​មក​ខ្ញុំ។ ខំ​អាណិត​ហើយ​ជឿ​ឡើង​ស្លុប។ សំណាង​ដែរ​ចេះ​មើល​ក្នុង​ហ្គូលហ្គល​ទាន់។ មាន​គេ​ថា​ គាត់​ហ្នឹង​ធ្លាប់​បាន​បោក​គេ​ច្រើន​មក​ហើយ។ ហេន​វិន កុំ​អី​ជាប់​ជុច​របស់​គេ។

 11. ១-លោភលន់នាំមកនូវសេចក្តីវិនាស

  ២-គ្នានសត្វម្រឹកណាបោលចូលមាត់សីហៈដែលកំពុងតែហាមាត់ចាំនោះទេ

  មិនមែនចេះទេបាទ ជាទ្រឹស្តីក្នុងសៀវភៅស្រីហិតោបទេស

  • ត្រូវ! តែ​ដូច​ញ៉ុម​និយាយ​ចឹង, មិន​បាន​ទៅ​ឃ្លាន​លុយ​ជា​ធ្នាក់​ហ្នុងរ៉េ អ្វី​ដែល​ចង់​ដឹង​នោះ គឺ​ចង់​ឃើញ​ថា តើ​គេ​លេង​យ៉ាង​ម៉េច​ខ្លះ? តែ​អាឡូវ​ហ្នឹង​ដូច​លែង​ផ្ញើរ​មក​ហើយ​នេះ!

 12. ម្សិលម៉ិញថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ខ្ញុំបានទទួលMail ឲ្យប្រាក់មកខ្ញុំ រាប់ លានដុល្លាដែរ ។ គ្រាន់តែឃើញចំនួនតួលេខទឹកប្រាក់ គឹឆ្អែតតែម្ដង ។ ខ្ជិលយក ណាស់ ។

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s